IGBOFOCUS

Everyday Igbo Words
K kill gbu; gburu; igbu (gbu anu ọhia – kill bush animal or meat) king eze; igwe (eze obodo – king of the town) kingdom obi eze (obi eze town – kingdom of a town) kiss isuonu; isusu onu (agbobia isuonu – lady’s kiss) kitchen ebe ano esi ri (nne no ebe ano esi ri – mother is in the kitchen) knife mma (wete mma – bring a knife) knock kụọ aka (mmadụ na kụọ aka - a person is knocking) knock at the door kụọ aka na ụzọ (mmadụ na kụọ aka na ụzọ - a person is knocking at the door) know mata; imata to know imata (Ada mata ihe – Ada knows something) knowledge ima ihe (ogu akwụkwọ bu ima ihe – to read is knowledge) kolanut oji (wete oji – bring kolanut) Top L lady agbobia (lekwe agbobia – look at the lady) land ala (ala ga di ma – the land will be good) language asusu (Igbo bu asusu – Igbo is a language) laugh amụ (Ebere na amụ amụ - Ebere is laughing) law iwu (ngbaji iwu – broke the law) learn muru; muta ihe (Chichi muru isi ri – Chichi learn cooking) leave hapụ; rapụ (hapụ ihe aka – leave something alone) left hand aka ikpa (ụgbọ di aka ikpa – the motor is a left hand) lie asii (akụkọ bu asii – the story is a lie) like ahuru nanya (ahurn gị nanya – I like you) little ntakịrị (nri di ntakịrị - the food is little) live bi; ibi (ele ebe ibi – where do you live) load ịbu (ịbu di aru – the load is heavy) lock gbachi; ngbachi (gbachi ụzọ - lock the door) long ogologo (osisi di ogologo – the tree is long) look le; ile; ne; ine (le mụ anyi – look at me) looking lege; tuge; etu (ha lege anya - they are looking at you) loud nkpọtu (egwu di nkpọtu – the music is loud) love ihu nanya (ihu nanya Ada na John – love of Ada and John) lunch ri ehihie (nye ya ri ehihie – give him lunch) Top M make me; ime to make something ime ihe man nwoke (nwoke na nwanyi – a man and a woman) man inlaw ọgọ nwoke (ọgọ mụ nwoke di mma – my man inlaw is good) manager onye isi; ọnye ịsị (Ekwe bu onye isi ebea – Ekwe is the manager here) mango mangoro (mangoro di uto – the mango is sweet) many ndi ririnne (ndi ririnne ndi mmadu di ebea – many people are here) market ahia (ndi ririnne ndi mmadu di na ahia – many people are in the market) marriage ịlu (ịlu Ada siri ike – marriage Ada was difficult) master (young man) nwaokoro; nwaokorobia; mazi mattress agada (biko wete agada – please bring the mattress) mature oboole (oboole na nwaokorobia – mature to a young man) me mụ; nmụ; nmụwa (mụ na ya gara ahia – me and her went to the market) meal ri (ri dim ma – the meal is good) meaning ihe owụ (ihe owụ bu – the meaning would be) meat anu; ntanta (re anu – eat meat) medicine ọgu (wete ọgu – bring medicine) meet izu; izuko; ngbako (ya na anyi ga izu – she and us will meet) meeting nzuko; ngbako (ya na anyi ga ga iwe ngbako – he and us will have a meeting) mend mekwa; i dozi; imekwa (biko mekwa ụzọ - please mend the door) mercy ebere (biko mere mụ ebere – please have mercy on me) message ozi (Ngozi digara mụ ozi – Ngozi sent me on a message) middle etiti; ekiti (Doze nọna etiti – Doze is in the middle) midnight ime abali (anyi nọga ime abali – we stayed till midnight) mind uche (na uche mụ - according to my mind) mine kem; kemụ; kemụwa (ola bu kem – the jewelry is mine) mirror nnyo; nnyo anya; ugegbe (le ihu gị na nnyo – look at your face in the mirror) miss nwaagbọghọ; nwaagbọbia (le kwa ntakiri nwaagbọghọ - look at a little miss) money ego (ego di na akpa – money is in the pocket) moon onwa new moon onwa ọhụrụ (le kwa onwa ukwu – look at a full moon) morning ụtụtụ (ụtụtụ mmara mma – the morning is very good) mother nne; mama (nne mụ - my mother) move gawa (bido gawa – start to move/go) mr (mister) mazi; maazị (mazi apọla – mr/he is gone out) mrs oriakụ; odoziakụ (Ugwa oriakụ apọla – Ugwa’s wife/mrs has gone out) much ole; nụgụrụ (ọ bụ ole – how much) murder egbu; egbru; igbu; igbu mmadu or madu (onye ka egbru – the person that murder) murdered onye egbruegbu (onye ka egbruegbu – person that is murdered) music egwu; nkwa; uri; uda (egwu uto – the music is sweet) my mụ; kemụ; kemụwa (ụgbọ mụ no na ụzọ - my car is on the road) my boyfriend enyi mụ nwoke (enyi mụ nwoke bu Obi – my boyfriend is Obi) my friend enyi mụ (enyi mụ bu Ada – my friend is Ada) my girlfriend enyi mụ nwanyi (enyi mụ nwanyi bu Reakụ – my girlfriend is Reakụ) my greeting ekele mụ (ekele mụ nna – my greetings father) my neighbour onye agbataobi mụ (onye agbataobi mụ wụ ndi Okoro my neighbor is Okoro family) Top N nail mbo aka (mbo aka ya di ogologo – her nail is long) name aha (aha mụ bu Paul – my name is Paul) nasty ajo; ihe ojoo (ajo nwanyi – nasty woman) native doctor dibe; dibia (ahụrụ mụ dibe – I saw a native doctor) near nso (ebemụ di nso – my place is near) neat ocha (Uche di ocha – Uche is neat) neck olu; onu (gịnị mere olu gị - what happened to your neck) necklace ihe ana gba nolu (ihe ana gba nolu mụ di mma – my necklace is fine) need cho; ịcho (a cho mụ ri – I need food) neighbour ọnye agbataobi (ọnye agbataobi mụ di mma gara ọnye nbụ - my neighbour is good than the previous one) new ọhụrụ; ihe ọhụrụ (ụgbọ mụ di ọhụrụ - my car is new) nice mma (ụgbọ mụ dim ma – my car is nice) night abalị (ọbụ abalị - it is night) no mba (mba acho dmụ - no I don’t want) noise nkpotụ; nkpatụ (emekwala nkpotụ - don’t make noise) noisy ụzụ (ụgbọ di ụzụ - the motor is noisy) noon ehihie (uda bu ehihie – now is noon) not adirọ not good adirọ mma (ri adirọ mma – food is not good) nothing adirọkwa; enwedụ now uda; ugba; ugbua (uda bu ehihie – now is noon) number onuogụ; nomba (onuogụ bu isa – the number is five) nut aki (aki di uto – the nut is sweet) Top O offend kpasu iwe to offend ịkpasu iwe (John kpasu mụ iwe – John offends me) oh dear ewoo (nne anwu, ewoo ịsị ngịnị, nne anwu – mother is dead, oh dear, what did you say, mother is dead) oh God chimoo; cheimoo (chimoo, nne anwu – oh God mother is dead) oh no ewoo (ewoo nne anwu – oh no mother is dead) oil mmanụ (ndi ofe mmanụ - people that eat oil soup) okay ọ dị mma; dị mma (ọ dị mma, a dị mma – okay, I am okay) okra okro (ofe okro – okra soup) old agadi; ochie; oshe (nna di agadi – father is old) on na (ego no na oche – money is on the chair) onion yabasi (yabasi a no dị no ofe – onion is not in the soup) open mehe; meha; megha (mehe igbe – open the box openly spoken hoo ha (Ngozi kwuru hoo ha - Ngozi openly spoken) or ma; ma ọ bụ; mokwnu (Obi ma Ada ka eme ya – Obi or Ada will do it) other ọzọ; ndi ọzọ (Ada ma ndi ọzọ ka eme ya – Ada or others will do it) our anyi; anyị (uche anyi di mma – our mind is good) our inlaw ọgọ anyi (ndi ọgọ anyi bu ndi ofe mmanụ - our inlaw is people that eat oil soup) out opupu; pọla; prapu (dede prapu – uncle has gone out) owe ụgwọ (Peter gị mụ ọgwọ - Peter owes me) own nke (ọgbụ bu nke mụ - the motor is my own) owner of the house onye nwe ụlọ (Opara bụ onye nwe ụlọ - Opara is the owner of the house) oxygen ikuku (biko nye mụ ikuku – please give me oxygen) Top P pain mgbu; o huhu (obi mụ na a hu mụ o huhu – my chest is in pain) pair mkpi; di abua (agbalu ukwu di abua – the shoe is in pair) palace obi-eze (nka bu obi-eze – this is the palace) palm wine mmanya ngwọ (bute mmanya ngwọ - bring the palm wine) paper akwụkwọ (nye mụ akwụkwọ - give me paper) part nkabi; agba; nkewa (nye mụ nkabi ego – give me part of the money) pay kwuo; kwuo ugwo (biko kwuo mụ ugwo – please pay me what you owe) peace udo (udo diri gị - peace be with you) people ndi mmadụ (ndi mmadu na ati nkputụ - people are shouting) person onye; ọnye; mmadụ (onye mba - foreign person) pepper ose (ose di na ofe – pepper is in the soup) perhaps ikekwe; ike kwa (nna apọla ikekwe ọ no na eze-obi – father has gone out perhaps he is at the palace) period oge; mgbe (nne na egbu oge – mother is killing time) phone uda; mgbrịgba (Obi di na uda – Obi is on the phone) picture foto; enyo (foto gị amka – your picture is very good) pig ezi pig meat anụ ezi (gị dika ezi – you look like pig) place ebaa (dede no ebaa ano agu nmaya – uncle is at a place where they are drinking) plantain ọgede; ọgede ojoko (biko wete ọgede – please bring the plantain) plate efere (efere ruru ụnyi – the plate is dirty) play egwu; ịgwu egwu (nwata na egwu egwu – the child is playing) please biko (biko biko jewe/jewa/lawa – please please go) please please biko biko pocket akpa (ego di na akpa – money is in the pocket) power ike (Uche digwa ike – Uche has power) police kotima; uwe ojii (le ndi kotima – look at the police) praise otito (otito diri Chineke – praise to God) pray ekpere (ekpere diri Chineke – pray to God) pregnant ime (Nneka di ime – Nneka is pregnant) prepare kwado; nkwado; gkwara (nne kwado ahia – mother prepare for market) preserve chebe; chere (chebe mmaya – preserve the drink) president ọnye ịsị obodo (Okoro na acho ịbu ọnye ịsị obodo – Okoro wants to be the country’s president) press ide (ide edgbole gị - the press has finished you) price onu (onu ji di mma – the price of yam is good) prince nwa eze; nwoke eze (Onychi bu nwoke eze – Onychi is a prince) princess ada eze; nwa eze (Kelechi bu ada eze – Kelechi is a princess) prison nga; nkporo (Bonny ag la nga - Bonny has to prison) problem nsogbu (ụmụ-aka nu na nsogbu – these children and problem) profession aka oru (Adaeze kwere aka oru – Adaeze has a profession) profit uru (ịcho ego wete mụ uru – business brought profit for me) progress ịga niru (anyi choro ịga niru – we want progress) promise kwe nkwa; ịkwe nkwa (agmụ nye ego – I will give the money) proof agosi; ihe ga agosi (nne mụ ga agosi mgbe amuru mụ - my mother will proof when I was born) protect ichedo; chedoro (onye nkuzi no ichedo ụmụ-aka – the teacher will protect the children) proverb ilu (ilu siri – the proverb says) pumpkin ụgụ (achormụ ịri ụgụ - I want to eat pumpkin) put tinye; kpunye (tinye ego na akpa – put the money in the pocket) Top Q qualify itọọzụ (Peter itọọzụ na ọnye na agbko ego – Peter qualify as an accountant) quarrel ise okwu (nne Ada dika onye ise okwu – Ada’s mother is a person who likes quarrel) queen eze nwanyi; lọlọ; lolo (eze nwanyi apọla – the queen has gone out) question ajụjụ; jụ ajụjụ to question ịjụ ajụjụ (ajụjụ nka bu ngini – what type of question is this) quick osiso (dada me osiso – aunty do quick) Top R rain mmịrị odudo; mmịrị na edo; mmịrị na ezo (mmiri odudo – it is raining or water is falling) rainy season udu mmịrị (udu mmịrị no – it is rainy season) raise weli; welite; wele; kule to raise iweli; ikuli (Obina kule – Obina raise or get up) raw ndụ; ihe ana esdiesi (anu di ndụ - the meat is raw) razor reza (gi reza kpụcha – use razor to shave) read gụ to read ịgụ (gụ akwụkwọ - read book) reason ihe ogrime (kwamụ ihe ogrime – tell me the reason) receive nata; nabuta; nabata to receive ịnata; ịnabuta; ịnabata (nata ego – receive money) record nkwa; deto (deto ya – record/write it) reduce weto (weto ego – reduce money) refuse jụ to refuse ịjụ (jụ ịweto ego – refuse to reduce money) relative nwa nnemụ (nwa nnemụ no ebaa – relative is here) religion nsọ (nsọ kamụ bu kiristian – my religion is christain) remember cheta to remember icheta (cheta aha mụ - remember my name) repeat meya ozọ (meya ozọ aha mụ - repeat my name) rest zuru ike (biko zuru ike – please rest) return lọta; nlọghachi to return ịlọta (biko lọta ego – please return the money) rice osikapa; rosi; urosi (Peter eri osikapa – Peter eats rice) rich ogaranye; gi ego (Uhura di ogaranye – Uhura is rich) right mma; ihe di mma everything is right right hand aka ri (ụgbọ di aka ri – motor is right hand) ring kpo (biko kpo mụ - please ring me) river mmịrị (ụgbọ mmịrị no na mmịrị - boat is on the river) road ụzọ (ụzọ mechi emechi – road closed) roast ihụ; ihụ noku (ọkụkọ ihụ – chicken roast) robbery oshi; ohi (ndi nwoke ahu bu ndi oshi – those men carrying out robbery) rock nkume; okwute (ihe ahu bu nkume – that thing is a rock) rocket ọgbụ-na-igwe (ọgbụ-na-igwe di na eli-igwe – rocket is in the sky) room ime ụlọ (nna di na ime ụlọ - father is in the room) rope eriri (wete eriri – bring rope) rubber roba; nchicha (egi roba em ihe – roba is used for many things) rubbish mekasa (ime ụlọ di mekasa – room is rubbish or messy) rude nkpari; aso anya (Josephine di nkpari – Josephine is rude) rule iwu (anyi were iwu – we have rule) run gba ọsọ; gbalaga to run ịgba ọsọ; ịgbalaga (Bona na gba ọsọ - Bona will run) rust ita nchara; tara agari; turu agari (ihe tara agari – something that is rusted or rust) Top S sack akpa (tinye ji na akpa – put the yam in a sack) sad nwute; nnwuta (adimụ nwute na nnanna anwu – I am sad grandfather is dead) safety kpasara anya; adigi egwu (kpasara anya wụ ukwu anyi – safety is our priority) said kwuru; ikwuru (Dike kwuru John gara ije obodo ozo – Dike said John travel to another country) salary ụgwọ-ọnwa (ụgwọ-ọnwa mụ di ntakiri – my salary is small) salt nnu (nnu anodi na ri – salt is not in the food) salty nnu nnu; odi nnu nnu (ri di nnu nnu – food is salty) same otuodi (ihe di otuodi – something that is the same) sand aja (aja aja di ri – food is full of sand) school ụlọ akwụkwọ (ụmụ-aka gawara ụlọ akwụkwọ - children went to school) scissors nkpa; ncha (wete nkpa – bring scissors) sea osịmịrị (ụgbọ mmịrị no na osịmịrị - ship is on the sea) seat oche; duro oche; duro ala (duro oche – seat on a chair) secret ezero ezo; nzuzo (dewe ego ebe ịga ezo ya – keep the money in a place that is secret) see hụ; le to see ịhụ; le anya (le ịhụ dede – look to see uncle) seek chọ; chọrọ; ịchọ (ịchọ ego – seek money) select horo; ihoro selection nhoro; nhoputa (anyi horo Ngozi - we select Ngozi) sell re; ire; ile to sell something ire ihe (achormụ ire ụgbọ - I want to sell the car) selling rege (rege ụgbọ mụ - selling my car) send wega; sipu; wegara (biko wega ego – please send the money) share ike; keya (ike ihe – share something) sharp dinkọ (bịaa dinkọ - come sharp) shave kpụcha; ikpụcha; gwusa (kpụcha ngbe ị na bịaa – shave when you are coming) shop shọọpụ (Tombo gawara shọọpụ - Tombo gone to the shop) shout otiti; nti nkpu (ndi mmadu na eti otiti – people are shouting) show gosi to show igosi (Caroline biko gosi mụ foto – Caroline please show me the picture) sick ọrịa; nrịa (Uche di ihu na anya ọrịa – Uche is love sick) sickness ọrịarịa; nrịarịa (nnenne no na ọrịarịa – grandmother has sickness) sin njọọ (Okochi mere njọọ - Okochi has sinned) sister nwanne nwanyị (nwanne nwanyị apọla – sister gone out) sit nọrụ ọdụ; nọdụ ọdụ sitting or to sit ịnọrụ ọdụ; ịnọdụ ọdụ skill nka; aka oru (Dona inwe aka oru – Dona have skill) skin ahụ (ahụ nyaka di njọọ – the skin of the child is bad) sky eli-igwe (ụgbọ elu no na eli-igwe – aeroplane is in the sky) sleep ura (nna no na ura – father gone to sleep) slow nwanyo (ụgbọ na agba nwanyo – motor is running slow) small ntakiri (ri di ntakiri – food is small) smell ụsị (azu na ụsị - fish smells) smile amu (Iweha na amu amu – Iweha is smiling) soap ncha (wete ncha – bring soap) soil aja; ala aja (igwu aja – dig soil) soldier soja; ọnye ogu (Kwuna wukwa soja – Kwuna is a soja) someone otu ọnye; otu onye (achora mụ otu ọnye – I want someone) something ihe (ihe di ebaa – something is here) son nwoke; nwa nwoke first son ọkpara; ọkpala (nwoke bịaa – son come) song ukwe; uri (ndi ukwe – song people) sorry ndo (asị ịbu ọrịarịa, ndo – I heard you have sickness, sorry) so that mana (bịaa mana ugwo ego gị - come so that money you owe is discussed or settled) sound uri; uda; nkpotụ (uri di uto – the sound is sweet) soup ofe (ofe di uto – the soup is sweet) sovereign eze (eze obodo – sovereign of community) sow iku (ndi iku ihe – people who sow things) sowing iku ihe (iku ihe oka – sowing maize or corn) space ohere (nye mụ ohere – give me space) spare ọzọ (ha nyere anyi ọzọ - they gave us spare) speak kwu (Ebere kwu okwu - Ebere speaks or spoke something) speaking kwuru; kwuge (Obi kwuru - Obi is speaking) speak openly hoo ha (Ngozi kwuru hoo ha - Ngozi speaks openly or Ngozi spoke openly) speech okwu (biko cheru ka okwu – please waite for speech) speed osiso (nya ụgbọ osiso – drive the motor at a speed) spoon ngaji (nye mụ ri na ngaji – give me food and spoon) stab mara (mmadu mara mụ mma – somebody stab me with knife) stand fufere; fufere otọ; ikwudo (fufere ebea ngbe egburu gị - stand there until you are killed) start bido; malite to start ibido; ịmalite (biko bido gawa – please start going) stay noro; nodi (noro ebea ngbe egburu gị - stay there until you are killed) stomach afo (afo ukwu – big stomach) stop kwụsị to stop ịkwụsị (kwụsị ebeahu – stop there) story akụkọ (onye akụkọ - a story teller) stove ekwu igwe (ịgị ekwu igwe esieri – you are using stove to cook food) street ụzọ (ụzọ anodi – there is no street ahead) strength ike (nna egdi ike – father has no strength) stress nsobu (nsobu mụ - I am stress out) strong ike (Alloy di ike – Alloy is strong) sun anwu (anwu dika okariri akari – the sun is like it is too much) supermarket ahia ukwu (gara mụ ahia ukwu – I went to the supermarket) sure kpasara anya (gị gawa kpasara anya – when you are going be sure) surname aha nna gị; aha nnanna gị (nye mụ aha nnanna gị - give me your surname) sweep za to sweep ịza (za ime ụlọ – sweep the room) sweet uto (mangoro di uto – mango is sweet) sweet potato ndụkụ (agmụ eri ndụkụ - I will eat sweet potato) syringe ndudu (gba ya ndudu – inject him with syringe) Top T take nara; were; kụrụ to take inara; iwere; ikụrụ (were ego na ụlọ ego – take money from the bank) take away boopụ; brupowa; burugawa take it away burupo; burupuwanu talk kwu ụka to talk ịkwu ụka (nne kwu ụka – mother talk) tall ogologo (ụlọ gị di ogologo – your house is tall) tasty di uto; ọ di mma (ri di uto – food is tasty) tea tii; mmịrị oku (wete tii – bring tea) teach kuze; kuzi to teach ikuzi (kuze mụ - teach me) teacher onye nkuzi (onye nkuzi kuze mụ - teacher teach me) telephone mgriga (koro mụ mgriga – telephone me) tell gwa; ịgwa to tell ịgwa (gwa mụ ihe – tell me something) thank kele; ekele (Chikaodi kele gị - Chikaodi thank you) thank you imela (imela na ihe ịmere – thank you for something you did) that nkehụ; nke ahụ (gawa ibe ahu – go that way) theft oshi; ohi (onye oshi – a theft) there ebe ahu (bịaa ebe ahu – come there) therefore yaka (maka ego yaka ịgda eri ri – because of money therefore you won’t eat) these ndiaa; ndị a (ndiaa bu ndi agadi abala – these old people have come) they ha (ha di agadi – they are old) thief onye ori; onye oshi (ya bu onye oshi – he is a thief) thing; things ihe (ihe no ebea – things are here) think chebe; che echiche to think ichebe; iche echiche this nka; nke a (nka bu nwamụ - this is my child) those ndiahụ; ndị eri (ndiahụ mere ihe ahu agala – those who did that thing have gone) throat akpiri (Emma kwere akpiri ogologo – Emma has a long throat) time oge (Uche na egbu oge – Uche is killing time) today taa (taa bu onwa ọhụrụ - today is a new moon) tomorrow echi (echi wụ ọnwa asaa – tomorrow is the month of July) tongue ire (na ekwu ụka ịga tabiri ire – carry on talking you soon bite your tongue) top elu (nnụnụ na efe na elu – bird that fly on top) too bad ọ dị njo (oshi ọ dị njo – theft is too bad) too cold ọ dị oyi (ihu ahu mmịrị oyi ọ dị oyi – having a bath with cold water may be too cold) too hot ọ dị oku (ihu ahu mmịrị oku ọ dị oku – having a bath with hot water may be too hot) too little ọ dị ntakiri (ri mụ ọ dị ntakiri – my food is too little) too much ọ dị nụgụrụ; ọ karịrị akarị (ri mụ ọ dị nụgụrụ – my food is too much) too small ọ dị ntakiri (ri mụ ọ dị ntakiri – my food is too small) town ebe obodo ntakiri: ime obodo (Okoro no na ime obodo – Okoro is in town) town ebe (once ebe is mentioned, the town’s name should follow, like: ebe Uluka, ebe Kaka, ebe Ireaya) traditional ruler eze; igwe; nze; chief (Dike wụ eze ndi Ikeato – Dike is the traditional ruler of Ikeato) tree osisi (osisi dara no ụzọ - the tree fall on the road) trouble nsogbu (Okongwo bu nsogbu – Okongwo bu nsogbu) truth esi okwu (kwu esi okwu – talk the truth) twin children ụmụ ejima; ejima (Jona muru ụmụ ejima – Jona gave birth to twin children) Top U ugly njo (Okereke di njo – Okereke is ugly) underground ime ala (ịno emnu na ime ala – what are you doing underground) understand nghọta (ihe nghọta - something to understand) up elu (ụgbọ elu kwogara mụ London – aeroplane took me to London) upset kpasu iwe to upset ịkpasu iwe (John kpasu mụ iwe – John upset me) us anyi (wete anyi ri - bring food for us) useful bara uru; ihe bara uru (ozi ịkwara anyi bara uru – information you gave is useful u-turn tuhara (tuhara ebe ị na aga - about-turn from the place you're going) Top V vary igbanwe (akụkọ gị igbanwe – your story vary) vegetables akwụkwọ ri (akwụkwọ ri anodụ no ofe – there is no vegetables in the soup) vehicle ụgbọ (ụgbọ gị siri ike – your vehicle is strong) very dị (afo gị dị ukwu – your stomach is very big) victory mmeri (Ada mmeri – Ada won or has the victory) viewpoint ucheobi (ucheobi mụ wụ mmeri – my viewpoint is victory) village ebe obodo ntakiri; ịbe obodo ntakiri (Obi gawara ebe ha obodo ntakiri – Obi went to their village) village ebe (once ebe is mentioned, the village’s name should follow, like: ebe Uluka, ebe Kaka, ebe Ireaya) visit ije fu; ịba elte; ịga elte (ịba elte nne mụ - I came to visit mother) visitor ọnye mba; ọnye obia (ọnye obia bịara taa - visitor came today) voice ọlụ (ọlụ mụ di njo ịkwe uri – my voice is bad to sing a song) vomit agbọ vomiting ọgbọ gbọ (mmaya ịgbu dede, ya na agbọ - uncle is drunk, he starts to vomits) Top W waist ukwu (ukwu na egb mgbu – my waist is paining) wait chere; chebe; cheretụ to wait ichere; ichebe; icheretụ wait for me chere mụ; cheretụ mụ wake bilie (Kechi bilie nu ura – Kechi wake up from sleep) walk ga (ga ahia – go or walk to the market) want chọ; chọrọ to want ịchọ (gị chọ ọrụ - you want a job) want to chọrọ ime (Obi chọrọ ime arụ - Obi want to commit a sin) war agha; ogu (ọ bụ ogu ugba – it is now war) water mmịrị (wete mmịrị - bring water) way ụzọ (ụzọ mgbachi – way has closed) we anyi; anyị (anyi gawara ahia – we went to the market) wear yi; yiri; gba; gbara (yiri efe/uwe omma – put on good clothes) weep ibe akwa (ịno tukwa ibe akwa – are you still weeping) well mma; ọfuma; omi; odi mma; ahụike (odi mma dada – well aunty) went gara; jere went to gawara; jewere (nnanna gara obi-eze – grandfather went to the palace) what gịnị; ọ gịnị; ọlee; kedụ (gịnị ka isiri – what did you say) what happened gịnị mere (gịnị mere ụgbọ gị - what happened to your motor) what is gịnị bu (gịnị bụ nka ugbua – what is this now) what is it ọ gịnị (ọ gịnị bụ nka oge ugbua – what is it this time now) what is happening gịnị mega; ọ gịnị mega; ihe meganu (gịnị mega ugbua – what is happening now) what of kedụ maka (kedụ maka di – what of husband) when mgbeole; mgbe; kedụ (ele mgbe ọ mere – when did it happen) where ebee; kedụ (ebee ọ mere – where it happened) where is olee ebe (olee ebe obi-eze – where is the palace) which nke ọle; kedụ (nke ọle wụ ri mụ - which food is mine) white ocha (efe gị dika ocha – you clothes look white) who onye; kedụ (onye na akpo – who is calling) whole niile (ebe niile - the whole place) why ọ bu maka gini (ọ bu maka gịnị ka igiri gawa – why did you go) wife nwunye (nwunye no na ụlọ – wife is at home) win mmeri to win ịmeriri (gị mmeri – you win) wind ikuku (ikuku beforu uwe – wind blew clothes away) winter uguru (uguru abịaala – winter has come) with na (Uche na nkita – Uche with dog) woman nwanyi (nwanyi di ara – woman is mad) woman inlaw ọgọ nwanyi (ọgọ nwanyi di ara – woman inlaw di ara) wood osisi (osisi siri ike – wood is strong) work ọrụ; oru (John na etu ọrụ – John is looking for work) world uwa (uwa gara ruru - world goes round) Top X xenophobia asimba (ndi asimba – people of xenophobia) xmas Ekesmesi (mgbe ekesmesi – during Christmas) xylophone ngelenge (egwu ngelenge na ato uto – xylophone music is sweet) Top Y yam ji (ji ọhụrụ mmeme abaa – new yam festival is here) yes eya; eh (eya anu na mụ - yes I heard) yesterday nyahụ (nyahụ Orji biara – yesterday Orji came) yet ugbua (Okoro elobedu ugbua – Okoro hasn’t come back yet) you unu; gị; ngị (gị na mụ ịgba ọsọ - you and me run) you did well ị mere nke ọma (ị mere nke ọma ịkwụsị - you did well to stop) young nwata (nwata nwoke ịgba ọsọ - young man run) your gị; ngị (nkita ngị na nkemụ ịgba ọsọ - your dog and mine run) yourself ngi (ngi na ezi dika ofu – yourself and pig look the same) you will ịga (ịga aru ya wụ oru – you will do the work) yourself onwe gị (kele onwe gị - thank yourself) youth okorobia; agboghobia (ndi okorobia na ndi agboghobia bịaa nu – boys/girls or youth come) Top Z Zeal ike ume (Uche gi ike ume o gi ịgba ọsọ - Uche has the zeal to run) Zealot gwere ike (Ha gwere ike uka – They zealot of religion) Zenith ịbe elu uwa (ịbe elu uwa onwa na kpakpandu nọ - Zenith or high up moon and star reside) Zenith Bank ụlọ ego ndi Zenith (Uju gawara ebe ụlọ ego ndi Zenith – Uju went to Zenith Bank) Zero adigi; adighi Zero balance ego adiru na akwụkwọ edre (ego adiru na akwụkwọ edre na aha Egbele - No money in Egbele’s account) Zero emission ụgbọ anwuru oku ojoo; achodu ụgbọ anwuru oku (ebe ha na achodu ụgbọ anwuru ugbo – place where they don’t want smoky vehicles) Zero emission vehicle ụgbọ na enwdu anwuru oku; ụgbọ eletrik (Chika zuru ụgbọ eletrik – Chika bought zero emission vehicle) Zero grazing ebe ndi anumanu nọ eri ge du ri Zero rate onweghi ihe putara nu Zero tolerance achodu nsogbu (ebe ha achodu nsogbu – a place they don’t want trouble) Zest kwadu ịme ihe Zig gba ha riga Zigzag ụzọ gbara rigo rigo Zika virus ọria anwuta tara Zilch enwedụ; adirọkwa (ego adirọkwa – money zilch or no money) Zillion buru ibu (ihe buru ibu - something uncountable) Zillionaire ọnye gi ego buru ibu (Joe bu ọnye gi ego buru ibu – Joe is a person with uncountable wealth) Zinc gbngbm (ulo gbngbm – zinc house) Zip kpọche; meche Zone ebe ekewara zoo ụlọ anumanu (ga na ụlọ anumanu – go to the zoo) Zoom in bata osiso Zoom out gawa osiso Top
Everyday Igbo Words
K kill gbu; gburu; igbu (gbu anu ọhia – kill bush animal or meat) king eze; igwe (eze obodo – king of the town) kingdom obi eze (obi eze town – kingdom of a town) kiss isuonu; isusu onu (agbobia isuonu – lady’s kiss) kitchen ebe ano esi ri (nne no ebe ano esi ri – mother is in the kitchen) knife mma (wete mma – bring a knife) knock kụọ aka (mmadụ na kụọ aka - a person is knocking) knock at the door kụọ aka na ụzọ (mmadụ na kụọ aka na ụzọ - a person is knocking at the door) know mata; imata to know imata (Ada mata ihe – Ada knows something) knowledge ima ihe (ogu akwụkwọ bu ima ihe – to read is knowledge) kolanut oji (wete oji – bring kolanut) Top L lady agbobia (lekwe agbobia – look at the lady) land ala (ala ga di ma – the land will be good) language asusu (Igbo bu asusu – Igbo is a language) laugh amụ (Ebere na amụ amụ - Ebere is laughing) law iwu (ngbaji iwu – broke the law) learn muru; muta ihe (Chichi muru isi ri – Chichi learn cooking) leave hapụ; rapụ (hapụ ihe aka – leave something alone) left hand aka ikpa (ụgbọ di aka ikpa – the motor is a left hand) lie asii (akụkọ bu asii – the story is a lie) like ahuru nanya (ahurn gị nanya – I like you) little ntakịrị (nri di ntakịrị - the food is little) live bi; ibi (ele ebe ibi – where do you live) load ịbu (ịbu di aru – the load is heavy) lock gbachi; ngbachi (gbachi ụzọ - lock the door) long ogologo (osisi di ogologo – the tree is long) look le; ile; ne; ine (le mụ anyi – look at me) looking lege; tuge; etu (ha lege anya - they are looking at you) loud nkpọtu (egwu di nkpọtu – the music is loud) love ihu nanya (ihu nanya Ada na John – love of Ada and John) lunch ri ehihie (nye ya ri ehihie – give him lunch) Top M make me; ime to make something ime ihe man nwoke (nwoke na nwanyi – a man and a woman) man inlaw ọgọ nwoke (ọgọ mụ nwoke di mma – my man inlaw is good) manager onye isi; ọnye ịsị (Ekwe bu onye isi ebea – Ekwe is the manager here) mango mangoro (mangoro di uto – the mango is sweet) many ndi ririnne (ndi ririnne ndi mmadu di ebea – many people are here) market ahia (ndi ririnne ndi mmadu di na ahia – many people are in the market) marriage ịlu (ịlu Ada siri ike – marriage Ada was difficult) master (young man) nwaokoro; nwaokorobia; mazi mattress agada (biko wete agada – please bring the mattress) mature oboole (oboole na nwaokorobia – mature to a young man) me mụ; nmụ; nmụwa (mụ na ya gara ahia – me and her went to the market) meal ri (ri dim ma – the meal is good) meaning ihe owụ (ihe owụ bu – the meaning would be) meat anu; ntanta (re anu – eat meat) medicine ọgu (wete ọgu – bring medicine) meet izu; izuko; ngbako (ya na anyi ga izu – she and us will meet) meeting nzuko; ngbako (ya na anyi ga ga iwe ngbako – he and us will have a meeting) mend mekwa; i dozi; imekwa (biko mekwa ụzọ - please mend the door) mercy ebere (biko mere mụ ebere – please have mercy on me) message ozi (Ngozi digara mụ ozi – Ngozi sent me on a message) middle etiti; ekiti (Doze nọna etiti – Doze is in the middle) midnight ime abali (anyi nọga ime abali – we stayed till midnight) mind uche (na uche mụ - according to my mind) mine kem; kemụ; kemụwa (ola bu kem – the jewelry is mine) mirror nnyo; nnyo anya; ugegbe (le ihu gị na nnyo – look at your face in the mirror) miss nwaagbọghọ; nwaagbọbia (le kwa ntakiri nwaagbọghọ - look at a little miss) money ego (ego di na akpa – money is in the pocket) moon onwa new moon onwa ọhụrụ (le kwa onwa ukwu – look at a full moon) morning ụtụtụ (ụtụtụ mmara mma – the morning is very good) mother nne; mama (nne mụ - my mother) move gawa (bido gawa – start to move/go) mr (mister) mazi; maazị (mazi apọla – mr/he is gone out) mrs oriakụ; odoziakụ (Ugwa oriakụ apọla – Ugwa’s wife/mrs has gone out) much ole; nụgụrụ (ọ bụ ole – how much) murder egbu; egbru; igbu; igbu mmadu or madu (onye ka egbru – the person that murder) murdered onye egbruegbu (onye ka egbruegbu – person that is murdered) music egwu; nkwa; uri; uda (egwu uto – the music is sweet) my mụ; kemụ; kemụwa (ụgbọ mụ no na ụzọ - my car is on the road) my boyfriend enyi mụ nwoke (enyi mụ nwoke bu Obi – my boyfriend is Obi) my friend enyi mụ (enyi mụ bu Ada – my friend is Ada) my girlfriend enyi mụ nwanyi (enyi mụ nwanyi bu Reakụ – my girlfriend is Reakụ) my greeting ekele mụ (ekele mụ nna – my greetings father) my neighbour onye agbataobi mụ (onye agbataobi mụ wụ ndi Okoro my neighbor is Okoro family) Top N nail mbo aka (mbo aka ya di ogologo – her nail is long) name aha (aha mụ bu Paul – my name is Paul) nasty ajo; ihe ojoo (ajo nwanyi – nasty woman) native doctor dibe; dibia (ahụrụ mụ dibe – I saw a native doctor) near nso (ebemụ di nso – my place is near) neat ocha (Uche di ocha – Uche is neat) neck olu; onu (gịnị mere olu gị - what happened to your neck) necklace ihe ana gba nolu (ihe ana gba nolu mụ di mma – my necklace is fine) need cho; ịcho (a cho mụ ri – I need food) neighbour ọnye agbataobi (ọnye agbataobi mụ di mma gara ọnye nbụ - my neighbour is good than the previous one) new ọhụrụ; ihe ọhụrụ (ụgbọ mụ di ọhụrụ - my car is new) nice mma (ụgbọ mụ dim ma – my car is nice) night abalị (ọbụ abalị - it is night) no mba (mba acho dmụ - no I don’t want) noise nkpotụ; nkpatụ (emekwala nkpotụ - don’t make noise) noisy ụzụ (ụgbọ di ụzụ - the motor is noisy) noon ehihie (uda bu ehihie – now is noon) not adirọ not good adirọ mma (ri adirọ mma – food is not good) nothing adirọkwa; enwedụ now uda; ugba; ugbua (uda bu ehihie – now is noon) number onuogụ; nomba (onuogụ bu isa – the number is five) nut aki (aki di uto – the nut is sweet) Top O offend kpasu iwe to offend ịkpasu iwe (John kpasu mụ iwe – John offends me) oh dear ewoo (nne anwu, ewoo ịsị ngịnị, nne anwu – mother is dead, oh dear, what did you say, mother is dead) oh God chimoo; cheimoo (chimoo, nne anwu – oh God mother is dead) oh no ewoo (ewoo nne anwu – oh no mother is dead) oil mmanụ (ndi ofe mmanụ - people that eat oil soup) okay ọ dị mma; dị mma (ọ dị mma, a dị mma – okay, I am okay) okra okro (ofe okro – okra soup) old agadi; ochie; oshe (nna di agadi – father is old) on na (ego no na oche – money is on the chair) onion yabasi (yabasi a no dị no ofe – onion is not in the soup) open mehe; meha; megha (mehe igbe – open the box openly spoken hoo ha (Ngozi kwuru hoo ha - Ngozi openly spoken) or ma; ma ọ bụ; mokwnu (Obi ma Ada ka eme ya – Obi or Ada will do it) other ọzọ; ndi ọzọ (Ada ma ndi ọzọ ka eme ya – Ada or others will do it) our anyi; anyị (uche anyi di mma – our mind is good) our inlaw ọgọ anyi (ndi ọgọ anyi bu ndi ofe mmanụ - our inlaw is people that eat oil soup) out opupu; pọla; prapu (dede prapu – uncle has gone out) owe ụgwọ (Peter gị mụ ọgwọ - Peter owes me) own nke (ọgbụ bu nke mụ - the motor is my own) owner of the house onye nwe ụlọ (Opara bụ onye nwe ụlọ - Opara is the owner of the house) oxygen ikuku (biko nye mụ ikuku – please give me oxygen) Top P pain mgbu; o huhu (obi mụ na a hu mụ o huhu – my chest is in pain) pair mkpi; di abua (agbalu ukwu di abua – the shoe is in pair) palace obi-eze (nka bu obi-eze – this is the palace) palm wine mmanya ngwọ (bute mmanya ngwọ - bring the palm wine) paper akwụkwọ (nye mụ akwụkwọ - give me paper) part nkabi; agba; nkewa (nye mụ nkabi ego – give me part of the money) pay kwuo; kwuo ugwo (biko kwuo mụ ugwo – please pay me what you owe) peace udo (udo diri gị - peace be with you) people ndi mmadụ (ndi mmadu na ati nkputụ - people are shouting) person onye; ọnye; mmadụ (onye mba - foreign person) pepper ose (ose di na ofe – pepper is in the soup) perhaps ikekwe; ike kwa (nna apọla ikekwe ọ no na eze-obi – father has gone out perhaps he is at the palace) period oge; mgbe (nne na egbu oge – mother is killing time) phone uda; mgbrịgba (Obi di na uda – Obi is on the phone) picture foto; enyo (foto gị amka – your picture is very good) pig ezi pig meat anụ ezi (gị dika ezi – you look like pig) place ebaa (dede no ebaa ano agu nmaya – uncle is at a place where they are drinking) plantain ọgede; ọgede ojoko (biko wete ọgede – please bring the plantain) plate efere (efere ruru ụnyi – the plate is dirty) play egwu; ịgwu egwu (nwata na egwu egwu – the child is playing) please biko (biko biko jewe/jewa/lawa – please please go) please please biko biko pocket akpa (ego di na akpa – money is in the pocket) power ike (Uche digwa ike – Uche has power) police kotima; uwe ojii (le ndi kotima – look at the police) praise otito (otito diri Chineke – praise to God) pray ekpere (ekpere diri Chineke – pray to God) pregnant ime (Nneka di ime – Nneka is pregnant) prepare kwado; nkwado; gkwara (nne kwado ahia – mother prepare for market) preserve chebe; chere (chebe mmaya – preserve the drink) president ọnye ịsị obodo (Okoro na acho ịbu ọnye ịsị obodo – Okoro wants to be the country’s president) press ide (ide edgbole gị - the press has finished you) price onu (onu ji di mma – the price of yam is good) prince nwa eze; nwoke eze (Onychi bu nwoke eze – Onychi is a prince) princess ada eze; nwa eze (Kelechi bu ada eze – Kelechi is a princess) prison nga; nkporo (Bonny ag la nga - Bonny has to prison) problem nsogbu (ụmụ-aka nu na nsogbu – these children and problem) profession aka oru (Adaeze kwere aka oru – Adaeze has a profession) profit uru (ịcho ego wete mụ uru – business brought profit for me) progress ịga niru (anyi choro ịga niru – we want progress) promise kwe nkwa; ịkwe nkwa (agmụ nye ego – I will give the money) proof agosi; ihe ga agosi (nne mụ ga agosi mgbe amuru mụ - my mother will proof when I was born) protect ichedo; chedoro (onye nkuzi no ichedo ụmụ-aka – the teacher will protect the children) proverb ilu (ilu siri – the proverb says) pumpkin ụgụ (achormụ ịri ụgụ - I want to eat pumpkin) put tinye; kpunye (tinye ego na akpa – put the money in the pocket) Top Q qualify itọọzụ (Peter itọọzụ na ọnye na agbko ego – Peter qualify as an accountant) quarrel ise okwu (nne Ada dika onye ise okwu – Ada’s mother is a person who likes quarrel) queen eze nwanyi; lọlọ; lolo (eze nwanyi apọla – the queen has gone out) question ajụjụ; jụ ajụjụ to question ịjụ ajụjụ (ajụjụ nka bu ngini – what type of question is this) quick osiso (dada me osiso – aunty do quick) Top R rain mmịrị odudo; mmịrị na edo; mmịrị na ezo (mmiri odudo – it is raining or water is falling) rainy season udu mmịrị (udu mmịrị no – it is rainy season) raise weli; welite; wele; kule to raise iweli; ikuli (Obina kule – Obina raise or get up) raw ndụ; ihe ana esdiesi (anu di ndụ - the meat is raw) razor reza (gi reza kpụcha – use razor to shave) read gụ to read ịgụ (gụ akwụkwọ - read book) reason ihe ogrime (kwamụ ihe ogrime – tell me the reason) receive nata; nabuta; nabata to receive ịnata; ịnabuta; ịnabata (nata ego – receive money) record nkwa; deto (deto ya – record/write it) reduce weto (weto ego – reduce money) refuse jụ to refuse ịjụ (jụ ịweto ego – refuse to reduce money) relative nwa nnemụ (nwa nnemụ no ebaa – relative is here) religion nsọ (nsọ kamụ bu kiristian – my religion is christain) remember cheta to remember icheta (cheta aha mụ - remember my name) repeat meya ozọ (meya ozọ aha mụ - repeat my name) rest zuru ike (biko zuru ike – please rest) return lọta; nlọghachi to return ịlọta (biko lọta ego – please return the money) rice osikapa; rosi; urosi (Peter eri osikapa – Peter eats rice) rich ogaranye; gi ego (Uhura di ogaranye – Uhura is rich) right mma; ihe di mma everything is right right hand aka ri (ụgbọ di aka ri – motor is right hand) ring kpo (biko kpo mụ - please ring me) river mmịrị (ụgbọ mmịrị no na mmịrị - boat is on the river) road ụzọ (ụzọ mechi emechi – road closed) roast ihụ; ihụ noku (ọkụkọ ihụ – chicken roast) robbery oshi; ohi (ndi nwoke ahu bu ndi oshi – those men carrying out robbery) rock nkume; okwute (ihe ahu bu nkume – that thing is a rock) rocket ọgbụ-na-igwe (ọgbụ-na-igwe di na eli- igwe – rocket is in the sky) room ime ụlọ (nna di na ime ụlọ - father is in the room) rope eriri (wete eriri – bring rope) rubber roba; nchicha (egi roba em ihe – roba is used for many things) rubbish mekasa (ime ụlọ di mekasa – room is rubbish or messy) rude nkpari; aso anya (Josephine di nkpari – Josephine is rude) rule iwu (anyi were iwu – we have rule) run gba ọsọ; gbalaga to run ịgba ọsọ; ịgbalaga (Bona na gba ọsọ - Bona will run) rust ita nchara; tara agari; turu agari (ihe tara agari – something that is rusted or rust) Top S sack akpa (tinye ji na akpa – put the yam in a sack) sad nwute; nnwuta (adimụ nwute na nnanna anwu – I am sad grandfather is dead) safety kpasara anya; adigi egwu (kpasara anya wụ ukwu anyi – safety is our priority) said kwuru; ikwuru (Dike kwuru John gara ije obodo ozo – Dike said John travel to another country) salary ụgwọ-ọnwa (ụgwọ-ọnwa mụ di ntakiri – my salary is small) salt nnu (nnu anodi na ri – salt is not in the food) salty nnu nnu; odi nnu nnu (ri di nnu nnu – food is salty) same otuodi (ihe di otuodi – something that is the same) sand aja (aja aja di ri – food is full of sand) school ụlọ akwụkwọ (ụmụ-aka gawara ụlọ akwụkwọ - children went to school) scissors nkpa; ncha (wete nkpa – bring scissors) sea osịmịrị (ụgbọ mmịrị no na osịmịrị - ship is on the sea) seat oche; duro oche; duro ala (duro oche – seat on a chair) secret ezero ezo; nzuzo (dewe ego ebe ịga ezo ya – keep the money in a place that is secret) see hụ; le to see ịhụ; le anya (le ịhụ dede – look to see uncle) seek chọ; chọrọ; ịchọ (ịchọ ego – seek money) select horo; ihoro selection nhoro; nhoputa (anyi horo Ngozi - we select Ngozi) sell re; ire; ile to sell something ire ihe (achormụ ire ụgbọ - I want to sell the car) selling rege (rege ụgbọ mụ - selling my car) send wega; sipu; wegara (biko wega ego – please send the money) share ike; keya (ike ihe – share something) sharp dinkọ (bịaa dinkọ - come sharp) shave kpụcha; ikpụcha; gwusa (kpụcha ngbe ị na bịaa – shave when you are coming) shop shọọpụ (Tombo gawara shọọpụ - Tombo gone to the shop) shout otiti; nti nkpu (ndi mmadu na eti otiti – people are shouting) show gosi to show igosi (Caroline biko gosi mụ foto – Caroline please show me the picture) sick ọrịa; nrịa (Uche di ihu na anya ọrịa – Uche is love sick) sickness ọrịarịa; nrịarịa (nnenne no na ọrịarịa – grandmother has sickness) sin njọọ (Okochi mere njọọ - Okochi has sinned) sister nwanne nwanyị (nwanne nwanyị apọla – sister gone out) sit nọrụ ọdụ; nọdụ ọdụ sitting or to sit ịnọrụ ọdụ; ịnọdụ ọdụ skill nka; aka oru (Dona inwe aka oru – Dona have skill) skin ahụ (ahụ nyaka di njọọ – the skin of the child is bad) sky eli-igwe (ụgbọ elu no na eli-igwe – aeroplane is in the sky) sleep ura (nna no na ura – father gone to sleep) slow nwanyo (ụgbọ na agba nwanyo – motor is running slow) small ntakiri (ri di ntakiri – food is small) smell ụsị (azu na ụsị - fish smells) smile amu (Iweha na amu amu – Iweha is smiling) soap ncha (wete ncha – bring soap) soil aja; ala aja (igwu aja – dig soil) soldier soja; ọnye ogu (Kwuna wukwa soja – Kwuna is a soja) someone otu ọnye; otu onye (achora mụ otu ọnye – I want someone) something ihe (ihe di ebaa – something is here) son nwoke; nwa nwoke first son ọkpara; ọkpala (nwoke bịaa – son come) song ukwe; uri (ndi ukwe – song people) sorry ndo (asị ịbu ọrịarịa, ndo – I heard you have sickness, sorry) so that mana (bịaa mana ugwo ego gị - come so that money you owe is discussed or settled) sound uri; uda; nkpotụ (uri di uto – the sound is sweet) soup ofe (ofe di uto – the soup is sweet) sovereign eze (eze obodo – sovereign of community) sow iku (ndi iku ihe – people who sow things) sowing iku ihe (iku ihe oka – sowing maize or corn) space ohere (nye mụ ohere – give me space) spare ọzọ (ha nyere anyi ọzọ - they gave us spare) speak kwu (Ebere kwu okwu - Ebere speaks or spoke something) speaking kwuru; kwuge (Obi kwuru - Obi is speaking) speak openly hoo ha (Ngozi kwuru hoo ha - Ngozi speaks openly or Ngozi spoke openly) speech okwu (biko cheru ka okwu – please waite for speech) speed osiso (nya ụgbọ osiso – drive the motor at a speed) spoon ngaji (nye mụ ri na ngaji – give me food and spoon) stab mara (mmadu mara mụ mma – somebody stab me with knife) stand fufere; fufere otọ; ikwudo (fufere ebea ngbe egburu gị - stand there until you are killed) start bido; malite to start ibido; ịmalite (biko bido gawa – please start going) stay noro; nodi (noro ebea ngbe egburu gị - stay there until you are killed) stomach afo (afo ukwu – big stomach) stop kwụsị to stop ịkwụsị (kwụsị ebeahu – stop there) story akụkọ (onye akụkọ - a story teller) stove ekwu igwe (ịgị ekwu igwe esieri – you are using stove to cook food) street ụzọ (ụzọ anodi – there is no street ahead) strength ike (nna egdi ike – father has no strength) stress nsobu (nsobu mụ - I am stress out) strong ike (Alloy di ike – Alloy is strong) sun anwu (anwu dika okariri akari – the sun is like it is too much) supermarket ahia ukwu (gara mụ ahia ukwu – I went to the supermarket) sure kpasara anya (gị gawa kpasara anya – when you are going be sure) surname aha nna gị; aha nnanna gị (nye mụ aha nnanna gị - give me your surname) sweep za to sweep ịza (za ime ụlọ – sweep the room) sweet uto (mangoro di uto – mango is sweet) sweet potato ndụkụ (agmụ eri ndụkụ - I will eat sweet potato) syringe ndudu (gba ya ndudu – inject him with syringe) Top T take nara; were; kụrụ to take inara; iwere; ikụrụ (were ego na ụlọ ego – take money from the bank) take away boopụ; brupowa; burugawa take it away burupo; burupuwanu talk kwu ụka to talk ịkwu ụka (nne kwu ụka – mother talk) tall ogologo (ụlọ gị di ogologo – your house is tall) tasty di uto; ọ di mma (ri di uto – food is tasty) tea tii; mmịrị oku (wete tii – bring tea) teach kuze; kuzi to teach ikuzi (kuze mụ - teach me) teacher onye nkuzi (onye nkuzi kuze mụ - teacher teach me) telephone mgriga (koro mụ mgriga – telephone me) tell gwa; ịgwa to tell ịgwa (gwa mụ ihe – tell me something) thank kele; ekele (Chikaodi kele gị - Chikaodi thank you) thank you imela (imela na ihe ịmere – thank you for something you did) that nkehụ; nke ahụ (gawa ibe ahu – go that way) theft oshi; ohi (onye oshi – a theft) there ebe ahu (bịaa ebe ahu – come there) therefore yaka (maka ego yaka ịgda eri ri – because of money therefore you won’t eat) these ndiaa; ndị a (ndiaa bu ndi agadi abala – these old people have come) they ha (ha di agadi – they are old) thief onye ori; onye oshi (ya bu onye oshi – he is a thief) thing; things ihe (ihe no ebea – things are here) think chebe; che echiche to think ichebe; iche echiche this nka; nke a (nka bu nwamụ - this is my child) those ndiahụ; ndị eri (ndiahụ mere ihe ahu agala – those who did that thing have gone) throat akpiri (Emma kwere akpiri ogologo – Emma has a long throat) time oge (Uche na egbu oge – Uche is killing time) today taa (taa bu onwa ọhụrụ - today is a new moon) tomorrow echi (echi wụ ọnwa asaa – tomorrow is the month of July) tongue ire (na ekwu ụka ịga tabiri ire – carry on talking you soon bite your tongue) top elu (nnụnụ na efe na elu – bird that fly on top) too bad ọ dị njo (oshi ọ dị njo – theft is too bad) too cold ọ dị oyi (ihu ahu mmịrị oyi ọ dị oyi – having a bath with cold water may be too cold) too hot ọ dị oku (ihu ahu mmịrị oku ọ dị oku – having a bath with hot water may be too hot) too little ọ dị ntakiri (ri mụ ọ dị ntakiri – my food is too little) too much ọ dị nụgụrụ; ọ karịrị akarị (ri mụ ọ dị nụgụrụ – my food is too much) too small ọ dị ntakiri (ri mụ ọ dị ntakiri – my food is too small) town ebe obodo ntakiri: ime obodo (Okoro no na ime obodo – Okoro is in town) town ebe (once ebe is mentioned, the town’s name should follow, like: ebe Uluka, ebe Kaka, ebe Ireaya) traditional ruler eze; igwe; nze; chief (Dike wụ eze ndi Ikeato – Dike is the traditional ruler of Ikeato) tree osisi (osisi dara no ụzọ - the tree fall on the road) trouble nsogbu (Okongwo bu nsogbu – Okongwo bu nsogbu) truth esi okwu (kwu esi okwu – talk the truth) twin children ụmụ ejima; ejima (Jona muru ụmụ ejima – Jona gave birth to twin children) Top U ugly njo (Okereke di njo – Okereke is ugly) underground ime ala (ịno emnu na ime ala – what are you doing underground) understand nghọta (ihe nghọta - something to understand) up elu (ụgbọ elu kwogara mụ London – aeroplane took me to London) upset kpasu iwe to upset ịkpasu iwe (John kpasu mụ iwe – John upset me) us anyi (wete anyi ri - bring food for us) useful bara uru; ihe bara uru (ozi ịkwara anyi bara uru – information you gave is useful u-turn tuhara (tuhara ebe ị na aga - about- turn from the place you're going) Top V vary igbanwe (akụkọ gị igbanwe – your story vary) vegetables akwụkwọ ri (akwụkwọ ri anodụ no ofe – there is no vegetables in the soup) vehicle ụgbọ (ụgbọ gị siri ike – your vehicle is strong) very dị (afo gị dị ukwu – your stomach is very big) victory mmeri (Ada mmeri – Ada won or has the victory) viewpoint ucheobi (ucheobi mụ wụ mmeri – my viewpoint is victory) village ebe obodo ntakiri; ịbe obodo ntakiri (Obi gawara ebe ha obodo ntakiri – Obi went to their village) village ebe (once ebe is mentioned, the village’s name should follow, like: ebe Uluka, ebe Kaka, ebe Ireaya) visit ije fu; ịba elte; ịga elte (ịba elte nne mụ - I came to visit mother) visitor ọnye mba; ọnye obia (ọnye obia bịara taa - visitor came today) voice ọlụ (ọlụ mụ di njo ịkwe uri – my voice is bad to sing a song) vomit agbọ vomiting ọgbọ gbọ (mmaya ịgbu dede, ya na agbọ - uncle is drunk, he starts to vomits) Top W waist ukwu (ukwu na egb mgbu – my waist is paining) wait chere; chebe; cheretụ to wait ichere; ichebe; icheretụ wait for me chere mụ; cheretụ mụ wake bilie (Kechi bilie nu ura – Kechi wake up from sleep) walk ga (ga ahia – go or walk to the market) want chọ; chọrọ to want ịchọ (gị chọ ọrụ - you want a job) want to chọrọ ime (Obi chọrọ ime arụ - Obi want to commit a sin) war agha; ogu (ọ bụ ogu ugba – it is now war) water mmịrị (wete mmịrị - bring water) way ụzọ (ụzọ mgbachi – way has closed) we anyi; anyị (anyi gawara ahia – we went to the market) wear yi; yiri; gba; gbara (yiri efe/uwe omma – put on good clothes) weep ibe akwa (ịno tukwa ibe akwa – are you still weeping) well mma; ọfuma; omi; odi mma; ahụike (odi mma dada – well aunty) went gara; jere went to gawara; jewere (nnanna gara obi-eze – grandfather went to the palace) what gịnị; ọ gịnị; ọlee; kedụ (gịnị ka isiri – what did you say) what happened gịnị mere (gịnị mere ụgbọ gị - what happened to your motor) what is gịnị bu (gịnị bụ nka ugbua – what is this now) what is it ọ gịnị (ọ gịnị bụ nka oge ugbua – what is it this time now) what is happening gịnị mega; ọ gịnị mega; ihe meganu (gịnị mega ugbua – what is happening now) what of kedụ maka (kedụ maka di – what of husband) when mgbeole; mgbe; kedụ (ele mgbe ọ mere – when did it happen) where ebee; kedụ (ebee ọ mere – where it happened) where is olee ebe (olee ebe obi-eze – where is the palace) which nke ọle; kedụ (nke ọle wụ ri mụ - which food is mine) white ocha (efe gị dika ocha – you clothes look white) who onye; kedụ (onye na akpo – who is calling) whole niile (ebe niile - the whole place) why ọ bu maka gini (ọ bu maka gịnị ka igiri gawa – why did you go) wife nwunye (nwunye no na ụlọ – wife is at home) win mmeri to win ịmeriri (gị mmeri – you win) wind ikuku (ikuku beforu uwe – wind blew clothes away) winter uguru (uguru abịaala – winter has come) with na (Uche na nkita – Uche with dog) woman nwanyi (nwanyi di ara – woman is mad) woman inlaw ọgọ nwanyi (ọgọ nwanyi di ara – woman inlaw di ara) wood osisi (osisi siri ike – wood is strong) work ọrụ; oru (John na etu ọrụ – John is looking for work) world uwa (uwa gara ruru - world goes round) Top X xenophobia asimba (ndi asimba – people of xenophobia) xmas Ekesmesi (mgbe ekesmesi – during Christmas) xylophone ngelenge (egwu ngelenge na ato uto – xylophone music is sweet) Top Y yam ji (ji ọhụrụ mmeme abaa – new yam festival is here) yes eya; eh (eya anu na mụ - yes I heard) yesterday nyahụ (nyahụ Orji biara – yesterday Orji came) yet ugbua (Okoro elobedu ugbua – Okoro hasn’t come back yet) you unu; gị; ngị (gị na mụ ịgba ọsọ - you and me run) you did well ị mere nke ọma (ị mere nke ọma ịkwụsị - you did well to stop) young nwata (nwata nwoke ịgba ọsọ - young man run) your gị; ngị (nkita ngị na nkemụ ịgba ọsọ - your dog and mine run) yourself ngi (ngi na ezi dika ofu – yourself and pig look the same) you will ịga (ịga aru ya wụ oru – you will do the work) yourself onwe gị (kele onwe gị - thank yourself) youth okorobia; agboghobia (ndi okorobia na ndi agboghobia bịaa nu – boys/girls or youth come) Top Z Zeal ike ume (Uche gi ike ume o gi ịgba ọsọ - Uche has the zeal to run) Zealot gwere ike (Ha gwere ike uka – They zealot of religion) Zenith ịbe elu uwa (ịbe elu uwa onwa na kpakpandu nọ - Zenith or high up moon and star reside) Zenith Bank ụlọ ego ndi Zenith (Uju gawara ebe ụlọ ego ndi Zenith – Uju went to Zenith Bank) Zero adigi; adighi Zero balance ego adiru na akwụkwọ edre (ego adiru na akwụkwọ edre na aha Egbele - No money in Egbele’s account) Zero emission ụgbọ anwuru oku ojoo; achodu ụgbọ anwuru oku (ebe ha na achodu ụgbọ anwuru ugbo – place where they don’t want smoky vehicles) Zero emission vehicle ụgbọ na enwdu anwuru oku; ụgbọ eletrik (Chika zuru ụgbọ eletrik – Chika bought zero emission vehicle) Zero grazing ebe ndi anumanu nọ eri ge du ri Zero rate onweghi ihe putara nu Zero tolerance achodu nsogbu (ebe ha achodu nsogbu – a place they don’t want trouble) Zest kwadu ịme ihe Zig gba ha riga Zigzag ụzọ gbara rigo rigo Zika virus ọria anwuta tara Zilch enwedụ; adirọkwa (ego adirọkwa – money zilch or no money) Zillion buru ibu (ihe buru ibu - something uncountable) Zillionaire ọnye gi ego buru ibu (Joe bu ọnye gi ego buru ibu – Joe is a person with uncountable wealth) Zinc gbngbm (ulo gbngbm – zinc house) Zip kpọche; meche Zone ebe ekewara zoo ụlọ anumanu (ga na ụlọ anumanu – go to the zoo) Zoom in bata osiso Zoom out gawa osiso Top

IGBOFOCUS