In Igbo language, letters can normally be composed the same way they are composed in English language. The salutation, attention, closing remark, signature, etc., on average they are the same in formula but the only difference is that the letter is written in Igbo language.

See examples below:

Learn to Write a Letter in Igbo Language

    A Letter Written in Igbo

     Mazi (Mz) Johnson Igboaha
     19 Holding Road
     Hitching
     London EC10 5FB

25 Ọnwa iri 2006

Dem Uche Igboaha
2500 Works Layout
Owerri,
Imo State
Nigeria

Dem Uche Igboaha,

Kedụ ka imere na nde ibegị? Echem onu di mma?

Ihe mere ngi ede akwụkwọ nu bụ achurumu ilo ụlọ na Ekesmesi. Achurumu ka iba na Ọnwa iri na abụọ cheremu na Port Harcourt ebe ụlọ ụgbọ elu na kwụsị nge okru awa anọ na nkeji ọgụ abụọ na ise.

Ag mụ edre gị akwụkwọdu mgbe oge bira nso.

Ka omesia.

Nwanne gị nwoke
Johnson Igboaha

 

Back

 

 

 

   The Same Letter Written in English

     Mr Johnson Igboaha
     19 Holding Road
     Hitching
     London EC10 5FB

25 October 2006

Mr Uche Igboaha
2500 Works Layout
Owerri,
Imo State
Nigeria

Dear Uche Igboaha,

How are you doing and your family? I am sure everything is okay?

The reason why I am writing this letter is that I want to come home for Christmas. I would like you to come and wait for me on 15 December at the Port Harcourt airport for my arrival at 4.45pm.

I will write to you again when the time is nearer .

Goodbye...

Your brother
Johnson Igboaha

 

Back