Learn Igbo                                                           Home

 

cow and baby
Cow
ehi na nwa

nama na nwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pony

Pony

nwa inyinya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deer
Deer
mgbada

 

 

 

 

 

 

elephant
Elephant1
enyi mba

 

 

 

 

 

 

horse and baby
Horse
inyinya na nwa

 

 

 

 

 

 

Lion
Lion2
agụ

 

 

 

 

 

 

Monkey
Monkey
enwe

 

 

 

 

 

 

Pig
Pig
ezi

 

 

 

 

 

 

Mouse
Mouse
oke

 

 

 

 

 

 

 

Pet Rabbit and Mouse
Rabbit and Mouse
ewi ụlọ na oke

 

 

 

 

 

 

Dog
Dog2
nkita

 

 

 

 

 

 

Cat
Cat
bosi nwa bala

kat

 

 

 

 

 

 

Baby Dog
Small Dogs
nwa nkita

ụmụ nkita

 

 

 

 

 

 

Sheep
Sheep1
atụrụ

 

 

 

 

 

 

goat
Goat
ewu

 

 

 

 

 

 

 

Wild Pig
Wild Pig
ezi ohia

 

 

 

 

 

 

Babies
Small dogs2
ụmụ

 

 

 

 

 

 

Sheep and Baby
Sheep
atụrụ na nwa

 

 

 

 

 

 

 

Now, let’s see how many animals’ names you have learnt?

 

 

Cow

 

 

 

 

 

 

 

 

Pony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deer

 

 

 

 

 

 

Elephant1

 

 

 

 

 

 

Horse

 

 

 

 

 

 

Lion2

 

 

 

 

 

 


Monkey

 

 

 

 

 

 

Pig

 

 

 

 

 

 

Mouse

 

 

 

 

 

 

 


Rabbit and Mouse

 

 

 

 

 

 


Dog2

 

 

 

 

 

 


Cat

 

 

 

 

 

 


Small Dogs

 

 

 

 

 

 


Sheep1

 

 

 

 

 

 

Goat

 

 

 

 

 

 

 

Wild Pig

 

 

 

 

 

 


Small dogs2

 

 

 

 

 

 


Sheep

 

 

End

 

Learn Igbo                                                           Home

 

Learn Animals’ Names in Igbo